terug naar FFweg naar de Ardennen

Huurvoorwaarden FFweg.com s.p.r.l.

FFWEG.COM s.p.r.l. is geen eigenaar van de aangeboden lokaties, maar intermediair tussen huurder en eigenaar van het vakantiehuis.
Voor het geval de reservering wordt bevestigd door de eigenaar van de lokatie, valt de reservering onder de voorwaarden van deze eigenaar.
Voor het geval de reservering via FFWEG.COM s.p.r.l. wordt afgehandeld, zijn onderstaande huurvoorwaarden van toepassing.
Door het betalen van het voorschot en/of van het volledige huurbedrag verklaart "de huurder", zich akkoord met de volgende huurvoorwaarden.
Op de website en in de bevestiging van de reservering staan de vooraf-, of ter plaatse te betalen bedragen duidelijk vermeld.
De huur voor een vakantiewoning is een "gemeenrechtelijke huur". Dat wil zeggen dat de huur niet onderworpen is aan een speciale wetgeving zoals,
bijvoorbeeld, de huurcontracten voor een woning (onroerend goed) die geldt als de hoofdverblijfplaats van de huurder (wet van 1991).
FFWEG.COM s.p.r.l. is de "intermediair", de eigenaar/verantwoordelijke van het pand is de "eigenaar", ingeval van een conflict, zie punt 6 van de FAQ.
Cookies, bescherming persoonlijke gegevens en privacy, zie punt 11 van de FAQ.

1. De woning(en) kan (kunnen) slechts door de huurder worden betrokken na volledige betaling van de huurprijs en bijkomende kosten voor de hele huurperiode, zoals vermeld in de bevestiging/reisbescheiden.

2. De huurder neemt voor de duur van de huurperiode de verantwoordelijkheid op zich van de gehuurde vakantiewoning en het bijhorend grondgebied en verplicht zich aan de eigenaar of diens contactpersoon ter plaatse alle onkosten te vergoeden die voortvloeien uit nalatigheid of verkeerd gebruik. Elk vastgesteld gebrek zal onmiddellijk gemeld worden.

3. De borg, voor het geval de borg tegelijk met de huur wordt overgemaakt aan de verhuurder, wordt deze, met verrekening van eventuele energie- en andere kosten, na het verblijf weer teruggestort op het daarvoor opgegeven rekeningnummer van de huurder.
De borg is een garantstelling van de huurder ten opzichte van de eigenaar een eventueel conflict over de eventuele schade is dus een conflict tussen eigenaar en de huurder, intermediair is hierin geen partij en zorgt alléén voor de administratieve afhandeling.

4. De huurder verbindt zich er toe alle richtlijnen, door de eigenaar ter plaatse verstrekt, door te nemen en te respecteren.
De huurder geeft deze ook door aan zijn medehuurders.
Richtlijnen ter plaatse vervangen deze algemene richtlijnen van FFWEG.COM s.p.r.l.

5. De huurder en de medehuurders van de vakantiewoning zullen aan de omgeving geen enkele vorm van overlast veroorzaken. Op eenvoudig verzoek van de eigenaar of van medebewoners zal elke vorm van lawaaioverlast onmiddellijk stopgezet worden.

6. De maximale capaciteit van de lokatie mag niet overschreden worden, tenzij met vooraf uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, of via de intermediair.

7. Indien de huurder en/of zijn medebewoners zich niet gedragen naar de geest van de huurovereenkomst, dan is de eigenaar gerechtigd de huurovereenkomst teniet te doen en te verlangen dat de huurder en zijn medebewoners de woning verlaten. Deze maatregel wordt genomen nadat de eigenaar de huurder en/of zijn medebewoners aangemaand heeft om zich aan de gestelde regels te houden. Indien, om de hierboven vermelde reden, de huurovereenkomst voortijdig wordt teniet gedaan kan de huurder geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde huurbedrag.

8. De eigenaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

9. Klachten in verband met de inventaris worden aanvaard 2 uur na uw aankomst. Deze worden gemeld bij de eigenaar of zijn vertegenwoordiger ter plaatse.

10. De woningen zijn volledig ingericht. Enkel keuken-, bad- en bedlinnen moeten worden meegebracht of kunnen in sommige gevallen ter plaatse gehuurd. De bedden mogen enkel beslapen worden mits gebruik van bedlinnen.

11. Op het einde van de huurperiode wordt alles terug op zijn plaats gezet, zoals gevonden bij aanvang van de huurperiode.

12. Indien de vakantiewoning, zoals vooraf is overeengekomen, slechts gedeeltelijk gebruikt wordt zal de huurder geen enkele poging doen om het afgesloten gedeelte te gebruiken. Inbreuken hierop zullen leiden tot betaling van de huurprijs volgens volledige bezetting.

13. Indien de vakantiewoning na uw huurperiode niet verhuurd is kan men ter plaatse beslissen zijn vakantie eventueel te verlengen in overleg met de eigenaar.

14. De huurder kan op de eerste dag van de huurperiode beschikken over de vakantiewoning vanaf de tijd aangegeven in de reisbescheiden en op de internetsite www.ffweg.com, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders met de eigenaar is overeengekomen.
Het laattijdig betrekken of vroegtijdig verlaten van de woning, om het even welke reden, kan niet leiden tot een (gedeeltelijke) teruggave van het huurbedrag.

15. Reservereringen die zijn bevestigd voor 1 januari 2018: Bij annulering door de huurder worden de eventueel reeds betaalde borg en bijkomende kosten, zoals energie en schoonmaak etc., teruggestort. Maar de reeds betaalde huur wordt niet gerestitueerd, tenzij intermediair of eigenaar de lokatie weer kan verhuren voor dezelfde periode en hetzelfde bedrag. De huurder kan hiervoor een annuleringsverzekering afsluiten.
Reservereringen die zijn bevestigd na 1 januari 2018: Bij annulering door de huurder worden de eventueel reeds betaalde borg en bijkomende kosten, zoals energie en schoonmaak etc., teruggestort. Maar de reeds betaalde huur wordt niet gerestitueerd, De huurder kan hiervoor een annuleringsverzekering afsluiten.

16. Indien de intermediair door overmacht in de onmogelijkheid is te verhuren zullen de gestorte bedragen terugbetaald worden of wordt, indien mogelijk, de huurder een alternatieve lokatie aangeboden. Er zal echter geen schadeclaim tegen de intermediair kunnen worden ingediend.

17. Of een huisdier welkom is staat vermeld op de internetsite www.ffweg.com, gaarne het huisdier melden bij uw reservering.

18. Het sorteren van afval is verplicht bij de meeste lokaties, instructies hiervoor ter plaatse.
Bij niet naleving hiervan kunnen kosten worden afgetrokken van de waarborg.
De kosten van schoonmaak kunnen vermeerderd worden ten belope van de extra kosten, indien de woning in een abnormale staat van zindelijkheid achter gelaten wordt. De vaatwas maakt geen deel uit van een normale schoonmaak, u wordt geacht dit zelf te doen.

19. Intermediair en de eigenaar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners of hun bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de vakantiewoningen.

20. Bij een verblijf met huisdieren.
- Het huisdier is zindelijk, bijt niet in meubels en is gewend mee te gaan op vakantie.
- De huurder heeft nog geen negatieve ervaringen gehad bij vroegere vakanties.
- Het huisdier is nooit een bron van lawaai-overlast.
- Het huisdier wordt nooit alleen achtergelaten in de woning.
- Het huisdier komt niet in de slaapkamers, ligt niet op de zetels/stoelen.
- Het huisdier slaapt in zijn eigen mand o.i.d.
- Hondenpoep in de tuin en rond het huis wordt onmiddellijk opgeruimd.
- Indien het huisdier veel extra vervuiling met zich meebrengt zal de huurder dit zelf schoonmaken.
- Indien de eindschoonmaak, verzorgd door de eigenaar, toch veel extra werk vraagt, zal dit verrekend worden met de waarborg.

Email: info@ffweg.com
www.ffweg.com/voorwaarden.html

FFWEG.COM. S.P.R.L.
Rue Petite Enneille 63
6940 Grandhan (Durbuy)
tel: 0032 (0) 86 214798
Ondernemingsnummer: 480.141.387
Mail: info@ffweg.com


Laatste aanpassing faxnummer verwijderd : 30 november 2019

© FFweg.com, de foto's en tekst op deze internetsite mogen niet voor publiciteitsdoeleinden worden gebruikt.